Sierpień 2014

Handel elektroniczny czy Cię dotyczy

Dla większości przeciętnych uczestników obrotu internetowego handel elektroniczny kojarzy się ze sprzedażą towarów przez internet. Jednak handel elektroniczny w ujęciu szerokim to ogół stosunków wymiany towarów i usług drogą elektroniczną. Defincja ta wykracza daleko poza tradycyjne pojęcie „handel”. W tak pojętym handlu elektronicznym uczestniczymy wszyscy z jednej strony jako usługodawcy a z drugiej usługobiorcy. Ramy […]

Do biura GIODO napływa morze wniosków o zarejstrowanie zbiorów. W 2013 r. wpłynęło ich 28 tys. podaje w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita. Dalej informuje, iż są plany zmiany przepisów, tak by nie trzeba było zgłaszać do GIODO wszystkich zbiorów a jedynie zbiory zawierające dane wrażliwe. W aktualnym stanie prawnym zasadą jest, ze każdy przedsiębiorca przetwarzający dane […]