Lipiec 2013

Funpage przetwarza dane osobowe

Nowe technologie pobudzają rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie ciągle nowych narzędzi, możliwości, nowinek technologicznych stwarzających nowe sposoby przetwarzania danych osobowych. Wielość zagadnień i problemów, która jest konsekwencją tego rozwoju jest niezwykle ciekawa. Potrzeba jednak też odpowiednich uregulowań prawnych tworzących bezpieczne ramy prawne stwarzające możliwości rozwoju z poszanowaniem jednak praw osób, których dane są przetwarzane. Na […]

Za naszą zgodą

 Dane osobowe osób fizycznych są pod ochroną prawa, świadomość w tym zakresie stale wzrasta. Firmy przetwarzające dane osobowe swoich klientów dla celów zarobkowych, czyli administratorzy danych wiedzą, że jest to sfera podlegająca szczególnej ochronie. Powinni wobec tego wykonywać obowiązki nałożone na nich przez odpowiednie normy prawne. Wiadomo, że biznes potrzebuje danych osobowych swoich klientów, aby […]

Kilka dni temu Parlament Europejski przyjął rezolucję i wezwał Komisję Europejską oraz władze USA do niezwłocznego wznowienia negocjacji nad umową ramową i ochronie danych osobowych przekazywanych i przetwarzanych do celów współpracy policyjnej i sądowej . Ma to miejsce  po ostatnich rewelacjach na temat inwigilowania rządów a także zwykłych obywateli przez amerykański wywiad. Pomimo wysyłanych zapytań USA nie odpowiada, […]