Wrzesień 2012

Z dniem 1 stycznia 2012 r. ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych  podlegają obecnie dane osób fizycznych bez względu na to czy osoby te  prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie.  Administrator danych  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zobowiązany jest  więc do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy o  ochronie danych osobowych, w tym obowiązku […]

Dane osobowe

Za dane osobowe uważa się – według ustawy – „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Informacja w tym kontekście oznacza wiadomości, wypowiedzi, prezentacje wyrażone i zapisane w jakikolwiek sposób: znakami graficznymi, symbolami, w języku komputerowym, na fotografii, na taśmie magnetofonowej lub magnetowidowej. Dane osobowe to zestaw danych pozwalający na zidentyfikowanie określonej […]

Często spotykamy się z  koniecznością kserowania dokumentów, warto zatem  zastanowić się nad tą czynnością z uwagi na kwestie dotyczące  ochrony danych osobowych. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oczywiśnie nie zakazują kserowania dokumentów, ważne jest jednak przy tym aby nie kopiować i gromadzić dokumentów  w szerszym zakresie niż zakłada to cel dla którego dane są kserowane. […]